Korki dla Majki

Od 1 września 2016 kontynuujemy zbieranie korków – nakrętek dla 7 letniej Mai Krajewskiej. Dziewczynka mieszka w Rostkowie, w gminie Staroźreby. Jej stan zdrowia wymaga ciągłej i systematycznej opieki oraz rehabilitacji.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży korków zbieranych przez ostatnie dwa lata zostały przeznaczone na kombinezon pionizujący. Środki z tegorocznej zbiórki będą przeznaczone na koszty związane z bieżącą rehabilitacją Majki.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie!