Damski wieczór SOSW

15 marca 2018 roku doszło do spotkania przy herbacie dziewcząt z Internatu ZSO w Płońsku i ze SOSW. Spotkanie miało charakter iście kobiecy, ponieważ oprócz ciastek i herbaty pojawiły się kosmetyki pełniące rolę nie tylko upiększającą ,ale również integracyjną.
Okazało się, że każdy sposób jest dobry na nawiązywanie bliskich relacji.