Zajęcia fitness SOSW

8 marca 2018 roku młodzież z Internatu ZSO w Płońsku spotkała się ze swoimi zaprzyjaźnionymi wychowankami SOSW na zajęciach sportowych. Tym razem dziewczęta z Internatu na Płockiej przygotowały zestaw ciekawych ćwiczeń fizycznych i zachęciły gospodarzy do wspólnej zabawy.
Zawsze jest miło bawić się razem.