Nowe znajomości :)

W czwartkowy wieczór pod opieką pana Marka Goliasza  mieszkańcy Internatu na Płockiej z klas pierwszych w ramach integracji brali udział w zajęcia sportowych.

Potu było dużo, zabawy ogromna porcja.

Poprzez rywalizację nastąpiło ogólne bliższe poznanie się.