KIM JESTEŚ? – POZNAJMY SIĘ

Wszyscy wychowawcy starają się zachęcać do wspólnego spędzania czasu uczniów klas pierwszych, aby pomóc im odnaleźć się w środowisku pełnym nowych osób. W tym celu przygotowane zostały zabawy i gry uczące współpracy w grupie, wymagające rozmów, kontaktu, nawiązywania pozytywnych relacji.Ćwiczenia powodowały śmiech i radość, umilały wszystkim czas.

                       Autor tekstu:  Monika Janiszewska