„Orły to wolne ptaki, bo latają wysoko”

Wysokich poprzeczek stawianych samym sobie podczas życiowych zadań życzyła uczniom klas czwartych Kierownik Internatu, p. Renata Dychto. Spotkanie pożegnalne dla maturzystów – wychowanków Internatu 2019-2023 przygotowała Młodzieżowa Rada Internatu pod opieką p. Jolanty Wojciechowskiej.

Słowa absolwenta Mateusza Gwiazdy: „Tu dorastałem i dojrzewałem, rozwinąłem się społecznie, za co szczególnie dziękuję Kadrze Wychowawczej” – To niezwykle cenny akcent spotkania.