Udało się

W ramach charytatywnej akcji przeprowadzonej w dniu 16 marca zostały sprzedane wszystkie babeczki przygotowane przez mieszkańców Internatu.

Wypieki można było nabyć podczas kilku przerw lekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym, a także w Starostwie Powiatowym w Płońsku.
Zebrane fundusze, 1315,50 zł, przeznaczone zostaną na rzecz dzieci z Ukrainy.
Tak ważna akcja możliwa była do przeprowadzenia dzięki zaangażowaniu młodzieży z Internatu, Młodzieżowej Radzie Internatu, opiekunom: pani Jolancie Wojciechowskiej i pani Marzenie Rutkowskiej oraz wsparciu pani kierownik Internatu – Renaty Dychto.
Serdecznie dziękujemy za dokonywanie zakupów.