Warsztaty o przyjaźni

W listopadowe popołudnie pani pedagog, Ewa Czwarna, przeprowadziła w Internacie warsztaty dla licealistów dotyczące ważnego problemu – pielęgnowania przyjaźni.

Podczas zajęć młodzież poszukiwała odpowiedzi na pytania, jakie zachowania i jakie okoliczności sprzyjają utrzymywaniu przyjaźni, a jakie jej szkodzą.
Warsztatom przyświecała myśl, że w prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, ale o to, żeby rozłąka nic nie zmieniła.