Pamiętamy

Od wielu lat ważną tradycją Internatu jest troska o miejsce spoczynku Wychowawców i Nauczycieli związanych z Internatem.
W imieniu mieszkańców i całej społeczności Internatu na grobach zostało zapalone światło zniczy.