SPORTOWE POPOŁUDNIA

Wolny czas młodzież z Internatu spędza pod opieką pana Marka Goliasza na intensywnych zajęciach sportowych.
Wszyscy cieszą się ze wspólnej zabawy i możliwości bycia razem.