CZEKAMY…

Grupa Wychowanków Internatu I LO w Płońsku, obecna w bieżącym tygodniu, przesyła pozdrowienia dla Nieobecnych Kolegów.
Czekamy na wspólne spotkanie