Pozostają w naszej pamięci….

Ważną tradycją Internatu I LO jest zachowanie pamięci o Wychowawcach i o Nauczycielach związanych z Internatem, których już nie ma w naszym gronie. Wyrazem tej pamięci jest troska o miejsce ich spoczynku.

W imieniu całej wspólnoty Internatu światło zniczy zapaliła pani Dorota Urbańska.
Pamiętamy