Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Jesteśmy solidarni.
W ramach wieloletniej współpracy Internatu ze SOSW w Płońsku solidaryzujemy się z młodzieżą, dziećmi doświadczającymi barier życiowych.