WSPÓLNE KARAOKE

Pierwszy czwartek października 2020 roku dla najmłodszych wychowanków Internatu I LO w Płońsku na chwilę zamienił się w rozśpiewany i radosny czas. Koledzy ze starszych klas z Młodzieżowej Rady Internatu zorganizowali dla ,, pierwszaków” wieczór karaoke.

Okazało się, że wszyscy chętnie włączają się do wspólnego śpiewu i dobrze znają teksty piosenek Dawida Podsiadło. Ogromne brawa i entuzjazm wzbudził występ opiekunki MRI -p. Jolanty Wojciechowskiej. Dziękujemy za inicjatywę.