Warsztaty z dietetykiem klinicznym

Dnia 19. 11.2019 roku w Internacie I LO w Płońsku odbyło się spotkanie młodzieży z dietetykiem klinicznym, panią Magdą Stefaniak.

Spotkanie zorganizowane zostało przez wychowawczynię Internatu –panią Jolantę Wojciechowską. Temat warsztatów „W poszukiwaniu siebie” skierowany był przede wszystkim do uczniów, którzy nie określili jeszcze własnej hierarchii celów. Podczas rozmowy pani dietetyk podkreślała wagę ustalenia priorytetów w życiu, w tym również celów żywieniowych. Omówienie map marzeń i sposobów ich realizacji zainteresowało najbardziej wychowanków Internatu i zachęciło do tworzenia własnych tablic rozwoju.


Podczas spotkania młodzież „zasypywała” gościa dużą ilością pytań, co spowodowało konieczność zorganizowania ponownych warsztatów. Umówieni jesteśmy na marzec 2020 roku.