TERENOWE ZAJĘCIA Z WYCHOWANKAMI SOSW W PŁOŃSKU

W czwartek, 4.04.2019 r.,grupa młodzieży z Internatu ZSO w Płońsku pod opieką pani Jolanty Wojciechowskiej przygotowała zajęcia terenowe dla podopiecznych SOSW w Płońsku.

 Wspólna zabawa polegała na pokonaniu wyznaczonych tras przez miasto przy pomocy przygotowanych wcześniej map, a po dotarciu do celu-bezpiecznego miejsca w parku-na wykonaniu dodatkowych zadań. Wychowankowie SOSW zobowiązani zostali do rozszyfrowania napisu na tablicy pamiątkowej, wykonywali ćwiczenia zręcznościowe, pokonywali tor przeszkód, ćwiczyli na siłowni. Spotkanie wszystkim uczestnikom sprawiło ogromną przyjemność, radość na twarzach młodszych przyjaciół to dla licealistów bezcenny dar.