Spotkanie autorskie w Internacie

23 października 2018 roku w Internacie ZSO w Płońsku odbyło się spotkanie wychowanków z panią Małgorzatą Nowacką, autorką książki ,,Przystojny jestem, a ona mnie nie chce”.Podczas godzinnej rozmowy młodzież poznała historię powstania obecnej książki, a także została zapoznana z planami powstania kolejnej pozycji. Pani Małgorzata Nowacka przedstawiła problemy związane z wydawaniem lektur, zachęcała przede wszystkim słuchaczy do rozwijania swoich pasji, zainteresowań i wzbudzała wiarę we własne możliwości. Autorka była wspaniałym przyķładem pokonywania barier we własnym rozwoju, sama była osobą z głębokim niedosłuchem.