Leśna integracja

10 października 2018 roku mieszkańcy Internatu ZSO w Płońsku, w ramach kontynuowania wieloletniej tradycji, spędzili jesienne popołudnie w Rzach, w leśniczówce ,,Paryż” prowadzonej przez państwo Annę i Arkadiusza Oliszewskich. Poważna atmosfera wytworzona na początku wycieczki, po gorących kiełbaskach i wspólnym biesiadowaniu, zmieniła się w bardzo radosną i wesołą.
Cel spotkania w leśniczówce, jakim była integracja mieszkańców Internatu, został osiągnięty.
Wielkie podziękowania dla wychowawców i gospodarzy.