Nowy rok – Nowy JA

Nowy rok szkolny w Internacie ZSO

2 września 2018 roku wychowanków Internatu ZSO w Płońsku spotkała miła niespodzianka. Podczas dwóch wakacyjnych miesięcy trwał intensywny remont, który zmienił oblicze placówki. To był kamień milowy w przebudowie Internatu. Dobudowana została nowoczesna klatka schodowa ewakuacyjna, wyremontowano kolejne i ostatnie już mieszkalne segmenty z łazienkami, odnowiono dotychczasową klatkę schodową. Efekt przedsięwzięcia przeszedł oczekiwania podopiecznych i ich rodziców. Jasne, nowoczesne i przestrzenne ciągi komunikacyjne, wygodne, nowe sale mieszkalne wprowadziły placówkę w XXI wiek.
Wielomiesięczny trud i wyrzeczenia odsunięte zostały w cień, gdy na twarzy podopiecznych pojawił się uśmiech i padały słowa uznania.