POŻEGNANIE

We wtorek, 22.06.2021, odbyło się spotkanie, podczas którego pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów. Do Internatu przybyli licznie maturzyści, także z lat ubiegłych, czym sprawili ogromną niespodziankę. Studenci dojechali z Warszawy, Olsztyna i innych miast. Wspomnieniom, podziękowaniom, uśmiechom i radości nie było końca.
Cieszymy się, że chcecie nas odwiedzać.